سەرەکی   |    دەربارە   |    پەیوەندی   |    ئەرشیف
 • - بەر لە چوونت یان گەڕانەوەت بۆ ناوچەیەك کە شەڕی تێدا روودابێت یان تازە ئازادکرابێت، پێویستە پەیوەندی بە دامودەزگا حکومییە پەیوەندیدارەکان بکەیت.
 • - لە کاتی گەڕانەوە بۆ زێدی خۆتان، بەردەوام ئامۆژگاری منداڵەکانتان بکەن و چاودێری جموجٶل و گەڕان و سوڕانیان بکەن
 • - مەچۆرە ناو هیچ خانوویەك یان باڵەخانەیەك تاوەکو دڵنیانەبیت کە لەلایەن تیمە پسپۆڕەکانەوە پشکێنرابێت یان پاكکرابێتەوە
 • - بەر لە چوونت یان گەڕانەوەت بۆ ناوچەیەك کە شەڕی تێدا روودابێت یان تازە ئازادکرابێت، پێویستە پەیوەندی بە دامودەزگا حکومییە پەیوەندیدارەکان بکەیت
 • - بەر لە چوونت یان گەڕانەوەت بۆ ناوچەیەك کە شەڕی تێدا روودابێت یان تازە ئازادکرابێت، پێویستە پەیوەندی بە دامودەزگا حکومییە پەیوەندیدارەکان بکەیت
 • -هاوڵاتی بەرێز بۆ هیچ مەبەستێك نزیكی ناوچە پیسبووەکان بە (مین، تەقەمەنی یان بۆمبی چێنراو) مەكەوە.
چاوپێکەوتن
دەزگای گشتی کاروباری مین کارەکانی جیاوازە لەگەڵ هەموو دام و دەزگاکانی تری حوکمەت


دەزگای گشتی کاروباری مین کارەکانی جیاوازە لەگەڵ هەموو دام و دەزگاکانی تری حوکمەت لەبەرئەوەی کارێکی مرۆیی ئەنجام ئەدات و پابەندە بە ستانداریتی  نێو دەوڵەتی کە کاری رۆژانەی مین لابردن و لەناوبردنی تەقەمەنی

بەمەبەستی ئاگاداربوون  لە چۆنیەتی بەرێوەچوونی كاروباری كارگێڕی  و دارایی دەزگای گشی كاروباری مین   ماڵپەڕی دەزگای مین  بە پێویستی زانی چاوپێكەوتنێك لەگەڵ بەرێز نیازی خالید بەرێوەبەری گشتی دیوان ئەنجام بدات  ناوبراویش بە سوپاسەوە  چاوپێكەوتنەكەی قبوڵكرد


١- مۆڵەت وەرگرتنی بئ مووچەو بە مووچە لەچاوساڵانى 
رابردوو زیادى کردووە یان کەمى کردوە؟

دوایى دەستپێکردنى قەیرانى دارایى لەساڵى ٢٠١٤ وبڕینى بوودجەى حکومهتی هەرێم
 لەلایەن حکومەتى فیدراڵ كهئهنجامهكهی دابین نهكردنی مووچهبوو بۆ ماوهیهك 
لهساڵی٢٠١٥ ههروهها پیادەکردنى سیستەمى پاشەکەوتى مووچەى فهرمانبهر
لەلایەن
 حکومەت لەساڵى ٢٠١٦ ، لهبهر او هۆكارهبارى ئابوورى فەرمانبەر
رۆژ بەرۆژ بەرەو خراپىرۆیشت ئەمەش کاریگەرى زۆری ڕاستەوخۆى
 لەسەر ئهدای فەرمانبەر هەبووە لە دام ودەزگاکانى حکومەت . 
دەزگاى مینیش بهههمان شێوهی ئەو دام ودەزگایانە ڕوبەروىئەوکێشەیە بووە 
بەلکوبەشیوەیەکى ئاڵوزتریشهچونکە دەزگاى مین کێشەى کەمى فەرمانبەریشى
 هەیە بەتایبەت لەپلەکانى سەروى پلەى وەزیفى (٤). بەشێوەیەکى گشتى
 داواکارىمۆڵەت وەرگرتن ساڵ بهساڵ لهزیادبوونهکە ئەمەش حالهتێكی
سروشتیە چونکە بارى ئابوورى لهكوردستان باشتر نەبووە بهڵكو خراپتر بووه.
 
لهدهزگا زۆرجار داواكاریمۆلهت ڕهتدهكریتهوهكهئهمهش لهروانگهی كارگیریهوه
تهندروستهچونكهبهرژهوهندی فهرمانگهش ئهبێ بپارێزرێت بهڵام لهڕوانگهی
 مرۆییهوهكارێكی ئاسان نیهودادپهروارنهش نیهلهبهر ئهوهی ههندێك جار
دڵنیای
 كهفهرمانبهرێك باری ئابوری زۆر خراپهوداوای مۆڵهتی كردوه
بهڵام ناتوانی مۆڵهتی پێ بدهی لهبهر ئهوهی پۆستهكهیههستیارهیان
 چێگرهوهی نیهو مووچهی ئێستاشی بهشی بژێوی ژیانی ناكات 
و لهههمان كات فهرمانبهرێكی تر ئهو مۆڵهتهوهردهگرێت. پێمان
 وایهئهوهكێشهی ههمووداموودهزگاكانی تری حكومهتهو پێویستی 
بهچارهسهره ئهگهر باردوخهكه بهو شێوه بهردهوام بێت.

دەزگاى گشتى کاروبارى مین لەساڵى (٢٠١٧) مۆڵهتى 
بێ مووچەى بە (٢١) فەرمانبەرداوە هەندێک لەوفهرمانبهرانه
پێشتریش مۆڵەت بوینە و لەساڵى ٢٠١٧ مۆڵەتەکەیان
درێژكراواتهوه. بهگشتی مۆڵهتاكان ماوهكهیان  جیاوازن 
لە (٢مانگەوە تاکو٥ساڵى) تێدایە. دهزگا تهنها (١) مۆڵەتى
 بەمووچهی تهواوی بۆ ماوهی ٢ مانگ لە ساڵى ٢٠١٧بهفهرمانبهرێكی داوه.
 
بەپێى زانیاریمان زۆربەی ئهو فهرمانبهرانهی مۆڵهتیان وهرگرتووه
لەماوەى مۆڵەتیان کارى تر دەکەن بۆ باشترکردنى بژێوی ژیانیان.  

٢- شێوازى وەرگرتنى کارمەند لەسەر چ بنەمایەکە؟

دەزگاى مین وەک دامەزراوەیەکى حکومى پابەندە بە رێنماییهگشتیهكانی
 دامەزراندنی حكومهتی هەرێم لهكوردستان . لهدهزگا دامەزراندن بەشێوەى
 رکابەرییە وههموو پۆستێكبهبێ جیاوازی لهگرنگیه‌‌كهی  لهرێگای
 كانهنالهكانی راگهیاندن ڕادهگهینرێت وههمهمووكهسێك ئهگهرمهرجهكانی
 پۆستهكهی تێدابێت ئهتوانیت پێشكهشی بكات و مافی خۆیپێ دهدرێت.
 
دهزگا سلوگانی فهراهمكردنی دادپهروهریهله كاتی ئهنجامدانی پرۆسهی
 چاوپێكهوتن دوور لهمهحسوبیهت و مهنسوبیهت و بۆ ئهو مهبهستهش 
دهزگا چهندلیژنهیهكی چاوپێكهوتن و ههڵسهنگاندن بۆ دامهزراندنی 
فهرمانبهران لهئاستێكی باڵا پێك هێناوه. دهزگا میكانیزم وڕێنماییی
 تایبهت بهخۆی ههیهبۆ وهرگرتنی فهرمانبهر یانكارمهند 
بنهماكانی دامهزراندن لهدهزگا به گشتی ئهمانهی خوارهوهن:

 

 1. خاوهن ڕهگهزنامهی عیراقی بێت
 2. تهمهنی ١٨ ساڵی تهواوكردبێت
 3. لهپشكنینی پزیشكی دهربچیت
 4. بڕوانامهی باوهڕپێكراوی خوێندنی ههبێت
 5. میلاكی بهتاڵ ههبێت
 6. بهڵگهی بێ تاوانی ههبێت
 7. دوو مووچهنهبێت لهحكومهت

٣- دەزگاى مین چەند کارمەندى گرێبەست وچەندى هەمیشەى هەیە؟

دەزگاى گشتى کاروبارى مین لەساڵى ٢٠٠٤ دامەزراوە وەک هەر دامەزراوهیەکى 
ترى حوکمەتى هەرێم پەیکەرى رێکخستنى خۆى هەیە کە پەسەندکراوە لەلایەن
 وەزارەتىدارایى  وبەپێى ئەو پەیکەرە ژمارەى فەرمانبەرى 
هەمیشەیى وگرێبەستی خۆی رێکخستوە. دەزگا فەرمانبەرى 
لهههردوو جۆری هەمیشەیى و گرێبهستی ههیهبهڵام ژمارهیمیلاكی 
گرێبهستهكانی نزیكهی چوارجار ئهوهندهی میلاكی 
ههمیشهییهئهوهش لهبهر تایبهتمهندی كاری دهزگایه كهزیاتر
 كێڵگهییه‌‌. دهزگای مین (٢٦١) فهرمانبهریههمیشهیی ههیهكهدابەشکراون
 بەسەر پلە وەزیفیهكان ههروهها (٩٦٨) میلاكی گرێبهستی ههیهو تا 
كۆتایی مانگی (١٠)ی ئهم ساڵ، (٧٥٤) لهو میلاكهپڕكراونهتهوه.
ههڵبهتهئهو ژمارهیهبهردهوام لهگۆڕاندایه. ئهو گرێبهستانه
بهسهر(٤٤) ناونیشان دابهشكراون كهپشكی شێر لهو گرێبهستانه
بۆ مینلابهر دهچێت چونكهئهوان كاری سهرهكیدهزگا دهكهن 
كهكاری مینلابردن و لهناوبردنی تهقهمهنیه. دهزگا پێش كوتایی 
ههمووساڵێك لهسهر بنهمای پێداویستی چاڵاكیهكان پێداچوونهوهبهلیستی
 گرێبهستهكان دهكاتوپێشكهش بهئهنجومهن ده كات بۆ وهرگرتنی
 ڕهزامهندیان بۆنوێكردنهوهیان لهساڵی نوێ

٤- هۆکارى زۆرى فەرمانبەرى گرێبەست چیە لە دەزگا؟

بهپێی سهرچاوهباوهڕپێكراوهكان، هەرێمى کوردستان یەکێکە لەو ووڵاتانەى
 کە زۆرترین مین و تەقەمەنى تێدا چێندراوە ئهوه ش لە ئەنجامى
 شهڕهیەک لەدوایى یەکەکانىرژێمەکانى عێراق بوو کەلەسەرەتاى
 شەستەکان لەدەستپێکى شۆرشى ئەیلول دەستیان کرد بەمینڕێژكردنی
 زۆربهیناوچهكانی كوردستان بۆرێگەگرتن لەجموجۆلى پێشمهرگه‌ 
بهداخهوهڕژێمهكان بەردەوام بوون لەو کارە نامرۆییە تاکوساڵى(٢٠٠٣)

ڕێكخراوی ئهمریكی ئایماپ لهساڵانی ٢٠٠٤ تاكو ٢٠٠٦ ڕوپێوێكی
 سهرهتایی كهلهسهرتاسهری عیراقی ئهنجامیاندابوودهركهوت (٧٦٦)كیلومهتر
 دووجا لهخاكی ههرێمبهمین و تهقهمهنی پیسبووهكهئهوقهبارهیهلهقهبارهی 
زۆر ووڵات كهسهربهخۆن گهورهتره. ههڵبهتهئهمهڕووبهرێكی زۆرگەورهبوو
 و پێویستى بەکاتى زۆر و هێزى مرۆییىزۆرى هەبوو هەربۆیەش 
لەساڵانى ١٩٩٨ تاکو سالى ٢٠٠٤ ژمارەیەکى زۆر  لەتیمى 
کاروبارى مین لە کوردستان کاریان دەکرد. دوای گواستنەوەى 
ئەوبەرنامەیە لهلایهنئەمریکیەکان و نەتەوە یەکگرتوەکان بۆسەر 
حوکمەتى هەرێم خۆشبەختانە زۆربەى ئەو تیمانە خرانە سەر 
خەزێنەى حکومەت و توانیان بەردەوام بن لەکارەکانیان تاكو 
ئێستا.ئاشكرایهكههێشتا قهبارهی ناوچهپیسبوهكان بهمین زۆرە
  و ڕووبەرییان فراوانە بۆیە گهلێك ناوچهی مینڕێژكراو تا ئێستاش
 بێ بهشن لهخزمهتگوزارییهكانی دهزگای مینبۆیهبەدڵنیاییەوە ئهو
 ژمارهیهزۆر نیهو پێویست دەکات گریبەستى زیاتر هەبێت تاكو
 تیمى زیاتری کاروبارى مین پێك بهێنرێت زۆر جاریش داواى 
ئەو زیادبونە کراوە بەلامبارى ئابورى کوردستان ڕێگهی نهداوه
ئەو داوایهمان جێبهجێ بكهن

 ٥- چەند کارمەند بەهۆى قەیرانى داراییەوە دەستى لەکارکێشاوەتەوە؟

سەبارەت بەفەرمانبەرى هەمیشەیى هیچ حالەتێکى دەست لە کارکێشانەوە تۆمارنەکراوە
 کە هۆیەکەى قەیرانى دارایى بێت بەڵام سەبارەت بەفەرمانبەرانى گرێبەست ،
 لەراستیدازۆر ئاسان نیهژمارەیان بزانین چونکە گرێبەستەکانمان لەچالاکیەکان
 بەتایبەت ئەوانەى لەکێڵگە کاردەکەن کەزۆرترین ژمارەى گرێبەستیان 
بهركهوتوهگۆرانکارى رۆژانەیانهەیە و هەڵوەشاندنەوەى گرێبەستیان
  زۆرهو هۆکارى وازهێنانیان نازانرێت بۆیە تۆمارێکى ڕاست و
 دروستی وامان نیە و لەوانەیە ئەوحالەتهئەگەر هەشبێت 
بەبۆچوونمان (١٠)حالهت تێپهرناكات

٦- مامەڵەکردنى دەزگا چۆنە لەگەل دام و دەزگاکانى ترى
حوکمەتى هەرێم کام دام و دەزگا لە ئێوەوە نزیکە لەڕووى کارکردنەوە؟

دەزگاى گشتى کاروبارى مین کارەکانى جیاوازە لەگەل
هەموو دام و دەزگاکانى ترى حوکمەت لەبەرئەوەى کارێکى تایبهت
و مهترسیدار ئهنجام ئهدات كهكۆی شێوازی كارهكه بە ستاندارتی 
نێو دەوڵەتى جێبهجێ دهكرێت كهکارى رؤژانەى مینلابردن و
لەناوبردنى تەقەمەنى بهشێوازی مرۆیی بهباشی تیایدا رێکخراوه.
ههروهها چۆنێتی كاركردن و دهوامی ڕوژانهی ستافی كێڵگهییی
جیاوازهبهبهراورد لهگهل دهوامی دام و دهزگاكانی تری حكومهت.

 سەباەت بەمامەلەکردن ، دەزگا بەپێى کارى پێویست پەیوەندى لەگەڵ
هەموو دامودهزگاكانی حكومهت هەیە و لە سەرویى هەمووى ئەنجومەنى
وەزیرانە کە دەزگا راستەوخۆ سەر بەو ئەنجومەنەیهبەڵام ئهتوانم بڵێم
مامەلە کردنمان بەشێوەیەکى زیاترلە ڕووی نوسراو پەیوەندی ڕاستهوخۆ
لەگەڵ وەزارەتى دارایى وەزارەتى ناوخۆ،شههیدان ، پێشمهرگهو
دەزگاى
ئاسایشى گشتى هەرێمە.

٧- فۆرمى خزمەتگوزارى چیە کەلە فەرمانگەى هەماهەنگى و بەدواداچوون داواکراوە؟

فەرمانگەى هەماهەنگى و بەدواداچوون بەرنامەیەکى هەڵەسەنگاندنى ئامادەکردوە
بۆ هەموو دام ودەزگاکانى حوکمەتى هەرێم. فەرمانگە مەبەستیەتى
لەو کارەیان ئاستى پێشکەشکردنى خزمەتگوزارییەکان بۆ هاوڵاتیان
هەڵبسەنگێنیت وبەرەو پێشترى ببات لەوەى کەلە ئێستا پێشکەشى دەکریت
و بۆ ئەومەبەستە فەرمانگە فۆرمێکى هەڵسەنگاندنى بۆ پێشکەشکردنى
خزمەتگوزاریەکان ئامادە کردوە وهەروەها چەند پێوەریکى داناوە لەسەر
بنەمایى پێداویستى خەلک و تواناى حکومەت و تەواوى دام ودەزگاکانى
حکومەت بەپێى ئهوپێوەرانە هەڵسەنگاندنى بۆدهکرێت.

 لەسەر ئەوبنەمایە نمرە بۆهەرخزمەتگوزاریەک دانراوهولە کۆتایى پرۆسەكه
نمرەى گشتى بۆ گشت خزمهتگوزارییهكان دەردەچێت و بهو پێیهئاستی
ئهدای وهزارهت یان دهزگا دیاردهكرێتئەو پرۆسەى هەڵسەنگاندنه
لهساڵێكدا لهوانهیهبە چەند قۆناغێك تەواو ببێت و بڕیارە
سالانە ئهو ههڵسهنگاندنهئەنجام بدرێت. سەبارەت بە دەزگاى مین،
لێژنەیەکى تایبەت پێکهینراوە بۆ هەماهەنکى کردن لەگەڵ ستافی
فەرمانگەى هەماهەنگى بهمهبهستی پڕکردنەوەى ئەو فۆرمانەى
کەبۆ دەزگاکەمان نێردراوه. تائێستا دەزگا دووجار فۆرمى
خزمەتگوزارییهكانی خۆی پیشکەش بە فەرمانگە کردووە و
ئەنجامى یەکێکیان وەرگیراوەتەوە کە دەزگا بەپلەی پهسهند دەرچووە
و فۆرمی تریش پێش هەفتەیەک پێشکەش کراوە چاوەرێى وەڵامى
فەرمانگەین بۆ وەرگرتنى ئەنجامى قۆناغى دووەمى هەڵسەنگاندنەکەمان.18/12/2017
بابەتی زیاتر...
1
       
© Copyright 2016 All Rights Reserved.
Telerik For IT Solutions